Grand Konferanse- og Festlokaler i 3D

Lokaler midt i byens kulturakse. Se våre lokaler i 3D!

Utforsk nye Grand, nylig rehabilitert teknisk og interiørmessig. Velkommen!